اخذ گواهینامه ایزو در تبریز

اخذ گواهینامه ایزو در تبریز

شهر تبریز یکی از شهرهای صنعتی کشور است که بیش از ۴۰ درصد از نیروی کار آن در بخش صنعت مشغول به کار هستند. این شهر میزبان شرکت‌های مهمی مثل شیرین عسل، تراکتورسازی و ایران خودروی تبریز است.  مهم‌ترین صنایع تبریز عبارتند از صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، نفت و پتروشیمی،...