قوانین استفاده از علامت شرکت کیفیت آفرین سهند (KAS)

سازمان هایی که مستحق گواهی شرکت کیفت آفرین سهند هستند، باید از لوگو و گواهی KAS مطابق با شرایط ذیل استفاده کنند. لوگو KAS نمی تواند به گونه ای استفاده شود که این تصور را ایجاد کند که شرکت کیفیت آفرین سهند مسئول محتوای سند یا فعالیت های مرتبط است.

لوگو KAS و گواهینامه را نمی توان در بخش ها، شرکت های تابعه و همکاران جدا از محدوده گواهی شده استفاده کرد. اگر لوگو KAS و گواهینامه به روشی گمراه کننده و نادرست استفاده شود، شرکت کیفیت آفرین سهند ممکن است بسته به سطح سوء استفاده، درخواست اصلاح و اقدام اصلاحی، ممیزی عاجل، تعلیق، ابطال یا اقدامات قانونی کند.

۱- استفاده از لوگو شرکت کیفیت آفرین سهند (KAS)

استفاده از لوگو KAS بر روی محصول (الف) روی جعبه های بزرگ و غیره که برای حمل و نقل محصولات استفاده می شود(ب) در بروشور و غیره به دلایل تبلیغاتی
بدون توضیح قابل استفاده نیست قابل استفاده نیست می تواند به کار رود(د)
با توضیح(ج) قابل استفاده نیست می تواند به کار رود(د) می تواند به کار رود(د)

 

الف) محصول ممکن است قابل لمس باشد یا این که می تواند در جعبه یا بسته بندی قرار داد.

ب) ممکن است بسته بندی خارجی مانند مقوا و غیره باشد که قرار نیست به دست کاربر نهایی برسد.

ج) عبارتی مانند “این محصول توسط سازمان ما تولید شده است که دارای گواهینامه ISO….. با شماره گواهی مشخص شده است.” باید به وضوح درج شده باشد.

د) به شرط رعایت شرایط ذکر شده در سایر قوانین قابل استفاده است.

۲- لوگو گواهینامه KAS فقط در مناطق محدود استفاده می شود

علاوه بر این، مستقیماً و به نحوی که یادآور گواهینامه محصول باشد، روی محصول ارائه شده استفاده نخواهد شد. سازمان هایی که قصد تاکید بر گواهینامه سیستم خود را دارند می توانند از لوگو KAS بر روی بسته های محصول ثانویه که فقط برای اهداف حمل و نقل یا ذخیره سازی استفاده می شود با ذکر استاندارد و شماره گواهی استفاده کنند (بنابراین در شرایط عادی امکان مشاهده علائم توسط مصرف کنندگان نهایی وجود ندارد).

۳- مناطقی که سازمان ممکن است از لوگو KAS استفاده کند در زیر فهرست شده است:

الف) در مورد مواد تبلیغاتی مانند خودکار، کتاب، فندک، تقویم و غیره.
ب) در اسنادی مانند سربرگ، کارت ویزیت، بارنامه، صورتحساب، فرم سفارش، پاکت و …
ج) روی تابلوهای راهنمای سازمان
د) در مورد آگهی در روزنامه ها و مجلات
هـ) بروشورها
و) روی لباس کارکنان
ز) در وب سایت ها

۴- شرکت کیفیت آفرین سهند به طور قطعی اجازه استفاده از لوگو KAS یا لوگو مرکز ملی تائید صلاحیت ایران را توسط سازمان های آزمایشگاهی و آزمون در گزارش های آزمایشگاهی یا بازرسی و گواهینامه آنها را نمی دهد.

۵- علائم KAS را می توان کوچک یا بزرگ کرد مشروط بر اینکه نسبت تصویر حفظ شود و آن لوگو کوچکتر از 50 میلی متر نباشد.

۶- هنگامی که گواهینامه منقضی می شود، سازمان باید بلافاصله استفاده از لوگو را متوقف کند.

۷- در شرایطی که گواهینامه تعلیق، ابطال یا لغو می شود، استفاده از لوگو باید فوراً متوقف شود.

۸- هنگامی که صحبت از کاهش دامنه گواهینامه به میان می آید، سازمان باید این تغییر را در همه مواد تبلیغاتی منعکس کند و مواد را با دامنه جدید تطبیق دهد، همچنین باید استفاده از لوگو را در گروه محصول یا خدمات مستثنی از دامنه متوقف کند.

۹- هنگام ارجاع به گواهینامه و استفاده از لوگو، مشتری گواهینامه باید حداکثر توجه را داشته باشد تا از ایجاد تصور گمراه کننده مبنی بر اینکه گواهینامه سیستم مدیریت یک گواهی محصول است جلوگیری کند.

۱۰- مشتری گواهی شده مسئول اطمینان از عدم استفاده از گواهینامه به گونه ای است که به شرکت کیفیت آفرین سهند و سیستم صدور گواهینامه شهرت بدی دهد یا از اعتماد عمومی سوء استفاده کند.

۱۱- شکل لوگو گواهینامهKAS  تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست.

۱۲-  گواهینامه و لوگو را نمی توان به اشخاص ثالث تفویض کرد.

۱۳-  در صورت مشاهده تخلف از بندهای فوق به ترتیب مراحل زیر انجام خواهد شد:

الف) درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ب) تعلیق و ابطال گواهینامه

ج) اعلام عمومی تخلف

د) اقدامات قانونی

 این موارد در قراردادهای منعقد شده با سازمان ها ذکر شده است.


****    شرکت کیفیت آفرین سهند    ****