فرآیند تعلیق، ابطال و کاهش دامنه گواهینامه

تعلیق صدور گواهینامه

شرکت کیفیت آفرین سهند  ممکن است گواهینامه را تعلیق کند اگر:سیستم مدیریت گواهی شده مشتری به طور مداوم یا جدی در برآورده کردن الزامات گواهینامه، از جمله الزامات برای اثربخشی سیستم مدیریت شکست خورده باشد.

 • مشتری نتواند عدم انطباق ها یا سایر مشکلات را در بازه زمانی تعریف شده برطرف کند.
 • مشتری فعالیت های دامنه کاربرد تایید شده را خاتمه دهد.
 • مشتری به نامه های اطلاع رسانی ارسالی در خصوص ممیزی ویژه پاسخ ندهد.
 • عدم انطباق ها یا تغییرات اعلام نشده در طول ممیزی های شرکت کیفیت آفرین سهند یا مرکز ملی تائید صلاحیت ایران شناسایی شده باشد.
 • مشتری اجازه ممیزی های مراقبتی یا گواهی کردن مجدد در بازه های زمانی مورد نیاز را ندهد.
 • مشتری از گواهینامه سیستم مدیریت و علایم شرکت کیفیت آفرین سهند و یا مرکز ملی تائید صلاحیت ایران سوء استفاده کند.
 • مشتری بندهای مشخص شده در سند قوانین گواهینامه را نقض کند و مشکل را در مدت زمانی تعیین شده توسط شرکت کیفیت آفرین سهند حل نکند.
 • مشتری داوطلبانه درخواست تعلیق کند.

مشتری تعلیق شده باید گواهینامه سیستم مدیریت و ضمائم (در صورت وجود) را ظرف مدت 15 روز پس بدهد، در غیر این صورت شرکت کیفیت آفرین سهند حق انجام اقدامات برای خود را محفوظ می دارد. در حالت تعلیق، گواهینامه سیستم مدیریت مشتری به طور موقت نامعتبر است و به هیچ وجه قابل استفاده و تبلیغ نیست. تصمیم گیری در خصوص تعلیق توسط کمیته تأیید گواهینامه گرفته می شود اما تعلیق بیش از 6 ماه نخواهد بود.

در صورت عدم رفع علت های تعلیق ظرف مدت 6 ماه، گواهینامه پس گرفته می شود. مشتری همچنین هزینه های ناشی از تعلیق یا بازیابی از تعلیق را تقبل خواهد کرد. عدم حل و فصل مسائلی که منجر به تعلیق در زمانی تعیین شده توسط شرکت کیفیت آفرین سهند شده است، ممکن است منجر به حذف یا کاهش دامنه شود. تعلیق همچنین به صورت عمومی در وب سایت شرکت کیفیت آفرین سهند در دسترس خواهد بود.

ابطال گواهینامه

شرکت کیفیت آفرین سهند ممکن است گواهی را ابطال نماید اگر:

 • مشتری اقدامات لازم برای رفع تعلیق را انجام ندهد.
 • مشتری به تعهدات مالی خود عمل نکند.
 • مشتری در آدرس ذکر شده در گواهینامه در دسترس نباشد.
 • شخصیت حقوقی مشتری تغییر کند.
 • گواهینامه یا موافقتنامه تخریب شود.
 • اعتماد به سیستم مدیریت گواهی شده مشتری از دست برود.
 • مشتری داوطلبانه درخواست کند.

پس از ابطال، مشتری باید استفاده از گواهینامه و علامت شرکت کیفیت آفرین سهند در مواد تبلیغاتی را متوقف و ظرف مدت 15 روز گواهینامه را به شرکت کیفیت آفرین سهند ارسال کند. در صورت مشاهده اینکه مشتری همچنان از علامت شرکت کیفیت آفرین سهند در مواد تبلیغاتی، نوشتاری و لوازم التحریر استفاده می کند کلیه حقوق برای شرکت کیفیت آفرین سهند محفوظ است. مشتری در مورد ابطال مطلع می شود و حق اعتراض دارد. اگر مشتری که گواهینامه آن پس گرفته شده است دوباره برای صدور گواهینامه اقدام کند، به عنوان یک مشتری جدید و درخواست جدید تلقی می شود.

کاهش دامنه صدور گواهینامه

هنگامی که مشخص شود مشتری به طور مداوم یا جدی در برآوردن الزامات صدور گواهینامه برای برخی از بخش های دامنه کاربرد شکست خورده است، شرکت کیفیت آفرین سهند ممکن است دامنه گواهی شده مشتری را کاهش دهد تا این بخش‌ها را حذف کند. این کاهش با تصمیم کمیته صدور گواهینامه انجام می شود.

مشتری ممکن است داوطلبانه درخواست کاهش دهد. برای چنین درخواست هایی، هماهنگ کننده صدور گواهینامه اسناد را بررسی می کند. ممیزی برای تغییر دامنه ممکن است همزمان با ممیزی مراقبتی یا هر زمان توافق شده دیگری انجام شود. این ممیزی ها بر تاریخ ممیزی دوره صدور گواهینامه تأثیری ندارد.


****    شرکت کیفیت آفرین سهند    ****