مزایای استاندارد ISO 17025 برای آزمایشگاه

با توجه به بخش نامه صادر شده از طرف اقلیم کردستان عراق به طرف ها ی صادر کننده کالا، در خصوص اجباری بودن استاندارد 17025 برای آزمایشگاه های تست کننده انطباق کالا ، از تاریخ بیستم جولای 2014 ، آن دسته از واحدهای تولیدی که آزمایشگاهای آنان دارای استاندارد 17025 می باشد. نمونه اخذ شده جهت تطبیق انطباق در آزمایشگاه همان واحد تولیدی مورد بررسی قرار می گیرد و در غیر این صورت نمونه باید در آزمایشگاه دیگری که مورد تائید بازرسان SGS می باشد مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد که هزینه ارزی و ریالی قابل توجهی را به تولید کننده تحمیل خواهد نمود.حال به مزایای استاندارد ISO 17025 بپردازیم …

گواهینامه ISO 17025

مزایای اخذ استاندارد ISO 17025 برای آزمایشگاه

– برخورد سیستماتیک با مشکلات، نقائص و اشتباهات خواسته یا ناخواسته

– انجام خود ارزیابی توسط آزمایشگاه

– یافتن و محدود سازی منابع خطاهای اندازه گیری و کنترل خطاها

– محاسبه خطاهای غیر قابل کنترل

– تعیین تکلیف روش های ابداعی اندازه گیری

– کنترل و تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری

– تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها

– تبادل اطلاعات و تجارب بین آزمایشگاه های همکار

– هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی

– تسهیل در پذیرش نتایج آزمون

– اثبات پیاده سازی سیستم کیفیت و صلاحیت فنی (نتایج فنی معتبر)

– افزایش اعتماد مشتریان و ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه

– افزایش قدرت بازاریابی و مزیت رقابتی نسبت به آزمایشگاه هایی که در کلاس جهانی نظام مدیریت کیفیت وارد نشده اند

– ارتقاء کیفی تجهیزات، پرسنل، فضا و سیستم

– به روز کردن استانداردها و روشهای آزمون در سطح آزمایشگاه ها

– دست یابی به اعتبار بین المللی به عنوان آزمایشگاه آکرودیته جهانی در ایران

– افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات به صادرکنندگان محصول

– عدم نیاز ارسال نمونه به مراکز آزمایشگاهی تائید شده

– شرکت در تست های مقایسه ای و Proficiency test که از سوی مراکز اعتبار سنجی در سطح آزمایشگاه های آکرودیته برگزار میشود

– امکان پذیرش آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان ملی استاندارد


****    شرکت کیفیت آفرین سهند    ****